İnsanoğlunun yaradılışı ile neredeyse tarihi aynı olan astroloji günümüzde burçların insanoğlunun yaşamına yön vermesi olarak algılanan bir bilim dalına dönüşmüştür. Astroloji falları ile ünlü olsa da insan yaşamının ileriki süreçlerinin gökyüzüne bakarak veya kahve fincanları içine bakılarak belirlenmesi mümkün değildir. Çok eski zamanlardan beri gök cisimlerinin insan kaderi üzerindeki etkisi tartışılmaktadır. Astroloji hakkında hemen hemen tüm topluluklar kafa yorarak astrolojinin gelişimini sağlamıştır. Astroloji kanalı ile burçlar insanoğlunun dünyaya geliş anından ölene kadar insan yaşamında yeri olduğuna inanılan bir gök bilimi olarak günümüzde hala kabul görmekte ve gün geçtikçe astroloji bilim adamları tarafından geliştirilmektedir. Burçların insan yaşamını etkilemesi güneş ve gezegenlerin hareketlerinin daha önceden belirlenebilmesi sonrasında keşfedilmiştir. Çok eski çağlarda Mezopotamya sınırlarında burçlar bazı semboller ile kullanılmaya başlanmıştır. Fakat bu sembolleri çoğu toplum kullanmamış ve kendilerine göre farklı sistemler ile burç takvimleri hazırlamışlardır.

 Burçlar Nasıl Belirlenir?

Burçlar tarihte sayı olarak önce 18 daha sonra 16 en son 12 olarak belirlenmiştir. Günümüzde 12 ay 12 burç ile isimlendirilmiş ve ay ve güneş hareketlerini inceleyen bir bilim dalı olarak ün salmıştır. Güneş ve ayın hareketlerine göre insanoğlunun yaşam serüvenindeki hareketler belirlenebilir. Burçların belirlenmesinde dünyadan güneşin görünen hareketleri esas alınmaktadır. Güneşin 360 derecelik dairesel oluşturduğu hareketler göz önünde bulundurularak 12 parçaya bölünerek oluşturulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin Padişahları Kimlerdir?

Burçların başlangıcı 0 derecede bulunan Koç burcu ile başlamaktadır. Zodyak adı verilen, güneşin 12 eşit parçada değerlendirildiği hareketleri gösteren çizelge de Zodyak olarak isimlendirilir. İnsanoğlunun burcu, doğumu sırasında güneşin geçmiş olduğu bölgeye göre belirlenmektedir.

Burçların Elementleri

Burç sayıları çok eski tarihlerden günümüze değişim göstererek gelmiş en son olarak 12 ay 12 burç olarak belirlenmiştir. Bu burçlar insanoğlunun karakterinden yaşam çizelgesine kadar insanları etkilediği sanılan güneş ve ay hareketleri olarak kabul görmekte ve bazı elementlerin bu burçları etkilediği görülmektedir. 12 tane burç bulunmaktadır. Bu burçlar Aslan, koç, yay, boğa, başak, oğlak, ikizler, terazi, kova, yengeç, akrep ve balık olarak isimlendirilmiştir. Burçların elementleri üçerli gruplar halinde dörde bölümde incelenir.

Aslan burcu, koç burcu ve yay burcu ateş elementindedir. Boğa, başak ve oğlak toprak elementindedir. İkizler, terazi ve kova hava elementindedir. Yengeç, akrep ve balık su elementindedir. Bu elementlerin burçlar üzerindeki etkisi burçların karakterlerinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Örnek vermek gerekirse toprak grubu olan kişiler ateş grubunda olan kişilerden biraz daha sakin biraz daha olumlu düşüncelere sahiptirler.

Burçların İlk Keşfi

Öncelikli olarak Babil toplumunun keşfettiği burçar daha sonra Yunanistan, Mısır ve Hindistan’da incelenmeye başlandı. Bu ülkelerden Avrupa ve Asya’ya yayılan astroloji bilimi bazı toplumlar tarafından diğer toplumlara göre çok daha fazla benimsendi. Çin halen astroloji bilimini günümüzde bile siyaset, toplum, bilim ve eğitim yaşamlarında kullanmaktadır. Çok eski zamanlarda kralların kararlarını her yönde etkileyen astroloji bilimine hakim kahinler saraylarda görev aldı. Osmanlı saraylarında müneccim başı olarak görev yapan yıldız falcıları bulunurdu. Farklı toplumlarda burçların inançları da etkilediği görülürken, eski zamanlarda fallara inanan kişiler kahinlere fal baktırarak yaşamlarının çizelgelerini belirlerlerdi. Astroloji günümüzde fallar, burç hareketleri ile birlikte anıldığından inanırlılığını yitirmektedir. Fal ile burçların bir biri ile ilişiğinin olmadığı astroloji uzmanları tarafından sürekli olarak tekrarlansa da fal ile burç ilişiği çoğu kişi tarafından bağlantı kurulan ikili haline getirilmiştir. Burçların varlığı insan karakterinin değişimlerinin gözlenebilmesi için halen daha geliştirilmekte olan bir bilimdir.

Araç Muayene Ücreti Kredi Kartıyla Ödeniyor mu?

Share.

Çeşitli Forum siteleri ve Blog sitelerinde editörlük yaptıktan sonra Artık Bu blogda uzman olduğum alanlarda yazılar yazmaya başladım. Burada Özellikle Rüya tabirleri konusunda ve diğer konularda araştırıp öğrendiğim alanlarda paylaşımlar yapmak ve öğrendiklerimi daha çok kişinin öğrenmesini sağlamak beni çok mutlu ediyor.

Leave A Reply