Devşirme Sistemi Nedir, Devşirme sistemi, Osmanlı Devletinin kullanmış olduğu bir sistemdir. Devşirme sistemini kısaca özetlemek gerekirse, Osmanlı Ordusu’nun asker ihtiyacını karşılaması amacıyla Hristiyan kişilerden alınan çocukların bir araya gelmesini sağlamaya yönelik bir sistemdir. I. Murat zamanında çıkartılan “Pençik” yasası ile beraber, yapılan savaşların sonucunda ele geçirilen esirlerden beşte biri askere alınmaktaydı. Çelebi Sultan Mehmet zamanında ise Hristiyan çocukların da askere alınmasına başlandı. Bu olayın yasal hale getirilmesi ise II. Murat zamanında olmuştur. Bahsi geçen yasaya göre, söz konusu zamanda 3 veya 5 senede bir kez 8 ile 20 yaş arasında olan sağlıklı çocukların askere alınması sağlanıyordu. Devşirme sisteminin uygulamaya girmiş olduğu ilk senelerde Rumeli bölgesinde, Yunanistan, Bulgaristan ve Arnavutluk gibi yerlerden çocukların toplanması sağlanırdı. Ardından da Bosna-Hersek, Macaristan ve Sırbistan’dan, 15. yüzyılın hemen sonrasında Anadolu’dan ve 17. yüzyıla gelinmesiyle beraber de bütün  ülkelerden devşirme sistemine göre çocuklar alınmıştır. Osmanlı Devleti’nde devşirme işi için görevli olan kişi ise yeniçeri ağası olarak belirlenmişti. Yeniçeri ağasına verilen görevler arasında ise, divana başvuru yaparak gereken sayıyı haberdar etmek ve devşirmenin yapılmasının gerektiği yerleri bildirmekti. Yeniçeri ağasına yardımcı olmak amacıyla bir de temsilciler seçilmekteydi. Söz konusu temsilciler, Anadolu ve Rumeli ağaları ile merkez üzerinden gönderilen devşirme emini ve devşirme memuru gibi görevliler olarak seçilmişti. Bu temsilciler, çocukların toplanmasında oldukça titiz ve önergeye uygun şekilde toplama yapmakla görevlendirilen kişilerdi.

Vergi Daireleri Kaçta Açılıyor? Vergi Daireleri Kaçta Kapanıyor?

Devşirme Sisteminin Amacı, Özellikleri ve Uygulama Yöntemleri

Devsirme Sistemi Nedir1
Devşirme Sisteminin Amacı, Özellikleri ve Uygulama Yöntemleri

Devşirme sisteminin amacı, özellikleri ve uygulama yöntemleri bakımından Osmanlı devletinin ordusunun güçlenmesi amacıyla yapılmasından dolayı, kurulmuş olan düzen son derece sistematik işlerdi.

Devşirilmesi yapılan kişilerin, köyü, kazası, sancağı, anne ve baba adı, bağlı oldukları sipahiler, doğum tarihleri gibi kişisel bilgileri devşirme memurunun tutmuş olduğu deftere not edilerek kayıt altına alınırdı.

Devşirme sistemi içinde genellikle Hristiyan çocuklar ve papaz oğulları öncelikli olurlardı.

Devşirme sistemi, bir tane erkek çocuğu olanlara, sığırtmaçlara, çoban çocuklarına, zanaat sahibi olanlara ve özürlülere uygulanmayan bir yöntem olarak işlerdi.

Devşirme yapılan kişiler, ilk olarak merkeze getirilir ve Müslüman olmaları sağlanırdı.

Ardından belirli bir süre geçtikten sonrada bu çocuklar sünnet ettirilir ve Türk çiftçilerin yanlarına gönderilirlerdi.

Kaçmalarını önlemek amacıyla alınması gereken tedbirler ise, devşirme yapılan kişilerin Rumeli toprakları üzerinden alınanların Anadolu çiftçilerine, Anadolu toprakları üzerinden alınan kişilerin ise Rumeli çiftçilerine verilmesi olarak uygulanırdı.

Çiftçilere teslim edilen devşirme kişiler, bir zaman boyunca çiftçilerin yanında çalışırlar ve ardından da acemi oğlanı şeklinde orduya dahil edilirlerdi.

Devşirme Sisteminin Yararları Nelerdir?

Devsirme Sistemi Nedir11
Devşirme Sisteminin Yararları Nelerdir?

Devşirme sistemi, Osmanlı Devleti’nin ordusunu geliştirmek amacıyla uygulanan bir sistemdir. 16. Yüzyılın son dönemlerinde Yeniçeri Ocağı gitgide daha fazla bozulmaya maruz kalmış ve devşirme yasasını kabul etmemiştir.

IV. Murat zamanında ise bu konu düzeltilmek istenmiştir.

Fakat bütün verilen emeklerin başarısızlıkla sonuçlandığı görülmüştür.

Ruşeym Nedir? Ruşeym Nasıl Elde Edilir?

Devşirme sisteminin, 17. yüzyılın son dönemlerinde tümüyle ortadan kalktığı bilinmektedir.

Share.

2005 Yılından Beri Aktif Olarak Web Siteleri ile ilgilenmekteyiz. Eğitim , Sağlık ve Teknoloji başta olmak üzere Finansal konularda araştırmalar yaparak kendimi geliştirdim. Site kurucusu ve Google Fanatiğiyim.

Leave A Reply