Felsefe Bölümü Nedir: Felsefe, varoluşa, bilgiye, gerçeğe ve ahlakın doğasına ilişkin olarak yapılan sorgulama özlediğine sahip olan çalışmaların tümüne verilen isimdir. Felsefe, Yunanca bilgelik sevgisi manasında…

Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü Nedir: Felsefe Grubu Öğretmenliği Bölümü, temel olarak, söz konusu bölüme dair eğitim verilen kurumlarda öğrenim gören öğrencilere felsefe, psikoloji ve sosyoloji  gibi…

Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Nedir: Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü, bir konuya dair kullanım amacı bulunan ürünlerin, seri üretim yöntemleriyle üretilmesi planlanan ürünlere yapılan bir tasarım sürecinin…

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Nedir: Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü, mühendislik türleri arasında yer alan sivil, mekanik, elektrik, kimya, tekstil, havacılık, nükleer, imalat, sistemler ve yapısal mimari…

Eczacılık Bölümü Nedir: Eczacılık, insanların maruz kaldığı sağlık sorunlarına karşı tedavi edici ilaçların keşfi, üretimi, dağıtımı, güvenli ve etkin şekilde kullanımı ve kontrolüne ilişkin olarak, tıp…

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Nedir: Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, elektronik alanda kullanımı yapılan devre ve sistemleri tasarlamak amacıyla, aktif elektrik araçlarını kullanmayı bilen ve verilecek tüm…

Elektrik mühendisliği Bölümü Nedir: Elektrik Mühendisliği Bölümü, elektrik, elektronik ve elektromanyetizma kullanımının yapıldığı, araç, cihaz ve sistemlerin incelenmesini konu alan, tasarlanmasına ve uygulanmasına yönelik eğitimler veren…

Ebelik Bölümü Nedir: Ebelik, sağlık hizmetlerinde yer alan, gebe kadınlara, yeni annelere ve bebeklere hizmet vermek amacıyla bulunan alt alandır. Ebelik bölümünde gerekli eğitimi aldıktan sonra…

Harita Mühendisliği Bölümü Nedir: Harita Mühendisliği Bölümü, yeryüzünü pek çok farklı yöntemler ile ölçmek, analiz etmek ve harita mühendisleri tarafından toplanan bilgileri dijital ortamlarda uygulamak ve…

Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü Nedir: Havacılık Elektrik ve Elektroniği Bölümü, havacılık sektörü hakkında eğitim gören öğrencilere, sektöre dair tüm bilgilerin ayrıntılı olarak aktarılmasını ve uluslararası…