Tebligat, mahkeme ve icra müdürlükleri tarafından yasal bildirimlerin ilgili kişilere bildirilmesini sağlayan bir belgedir. Devlet tarafından hazırlandıktan sonra açık veya kapalı şekilde olan tebligat diğer taraftan çağrı belgesi olarak da anılır. Bahsi geçen belge ile dava açmak istediğiniz veya bu tarz durumlarda karşı tarafa bir hukuksal işlemin başlayacağına ilişkin bilgi vermek için kullanılır. Eğer usulüne uygun bir şekilde tebliğ yapılmadıysa bu tebligat işe yaramaz. Bu sebeple usulüne uygun şekilde tebliğ edilmeyen bütün işlemlerin hükmü yoktur ve devam edilmeyecektir. Mahkeme, savcı veya icra dairelerinden gelip gerekli kişilere bilgi aktarımı yapan tebligat belgesi kişinin hukuksal manada haberdar olmasını sağlayan bir belge niteliği taşır. Genellikle gönderilmiş olan tebligatlar yalnızca şikayet veya haciz gibi durumları kapsamaz. Diğer taraftan sizi bir davaya şahit olarak katılmanızı talep etmiş olabilirler. Ayrıca şikayet edilmiş olan bir konuda sizin de fikrinizi almak adına da çağrılabilirsiniz. Her konu hakkında gönderimi yapılan tebligat yalnızca çağrı maksatlı olduğu için tebligat geldiğinde endişelenecek bir şey olmadığı kanaatine varmak ve dikkatli bir şekilde bu tebligatı okumakta yarar vardır. Bazı zamanlarda gelen tebligatlar yalnızca aleyhinize olan bir şeyi değil de kendi lehinize olabilecek durumlarda da olabilir. Şayet gelen tebligatları anlama konusunda zorluk çekerseniz avukatınıza göstererek ondan size açıklamasını talep edebilirsiniz. Bununla beraber avukatınız mevcut değilse size en yakın olan adliye binasına gidip yardım talep edebilirsiniz.

Devşirme Sistemi Nedir?

Tebligat Adresi Kısmına Ne Yazılır?

Yukarıda ifade edildiği üzere tebligat adresi üzerine bilgi verilmesi maksadıyla her konu hakkında çağrı yapılmak üzere bir takım yazılar yazılır. Tebligat adresinin yer aldığı sol üst bölüme gönderen yerin adı yazılmaktadır. Örnek olarak, İstanbul İcra Dairesini verebiliriz. Ayrıca esas numarası da tebliğ üzerinde yazar. Esas numarası, mahkeme ve dava işlerinde düzenli ve sıralı tutulması adına bütün dosyalara belli bir numaranın verilmesidir. Esas numarası da bu durumun tamamlayıcı olur. Esas numarası E ile başlar ve 2014/80 şekilde sürer. Örneğin, İstanbul Ceza Mahkemesi E: 14/80 şeklinde yazılabilir. Bu dosyaya ait numaradır. Tebligat adresinin genellikle sol üst bölümünde hangi yerden geldiğine dair bilgi yer alır. Ardından da sırasıyla dosya numarası, davacı vekili adı soyadı, TC numarası, avukat bilgileri ve adresi yazılıdır. Bu bilgilerin hemen alt kısmında ise davalı vekilin adı soyadı, avukatın adı soyadı ve adresi bilgileri bulunur. Talebin konusu, adres bildirimi veya diğer bildirimler de yazılır. Bununla birlikte yine bir alt kısımda açıklama bulunmaktadır. Açıklama kısmında tebligat konusunda gereken açıklama yazılıdır. Yine alt kısmında istem ve talep yazılarak hemen sağ altına da davacı vekilin adı soyadı ve imzası yer alır. Bu tebligat adresi örneği olarak baz alınabilir. Şayet tebligat üzerinde borçlu olduğunuza dair bir yazı varsa ve itiraz sürecinde hiçbir biçimde cevap vermeyip gitmenizi gerektiren bir mahkemeye de gitmediyseniz o halde polis sizi alıp zorla götürmesi durumunu kabullenmiş olursunuz. Bu sebeple size gelen tebligatları aksatmadan ilgilenmek sizin için daha yararlı bir durum olacaktır.

GG ne Demek?

Share.

Çeşitli Forum siteleri ve Blog sitelerinde editörlük yaptıktan sonra Artık Bu blogda uzman olduğum alanlarda yazılar yazmaya başladım. Burada Özellikle Rüya tabirleri konusunda ve diğer konularda araştırıp öğrendiğim alanlarda paylaşımlar yapmak ve öğrendiklerimi daha çok kişinin öğrenmesini sağlamak beni çok mutlu ediyor.

Leave A Reply